Korony

PEŁNOCERAMICZNE

Są to korony zwykle na podbudowie z tlenku  cyrkonu – ZirkonZahn itp. 

 

  Tlenek cyrkonu zwany potocznie białym złotem jest pełną alternatywa dla koron i mostów na metalu, ze względu na wysoką przenikalność światła i wytrzymałość na zginanie. 

 

   Uzupełnienia wykonane na podbudowach z tego materiału zachowują właściwości optyczne naturalnych zębów, są biozgodne i nie powodują żadnych objawów alergicznych.

 

Innowacyjność tego typu uzupełnień wynika z zastosowania wspomagania komputerowego przy ich projektowaniu i wykonaniu (CAD/CAM) oraz zastosowanego materiału, którym jest tlenek cyrkonu.

 

 

Z połączenia tych dwóch czynników wynika szereg zalet koron pełnoceramicznych – ZirkonZah. 

Korony

Jak w każdym uzupełnieniu pełnoceramicznym jest doskonała. 

 

Brak metalu sprawia, że światło w  koronach ceramicznych odbija się w sposób naturalny, jak w naturalnych zębach.

 

 Daje to możliwość odtworzenia cech przezierności szkliwa i naturalnych refleksów świetlnych.

 

 Ząb z koroną na tlenku cyrkonu jest nie do odróżnienia  od naturalnej korony zęba.

Gwarantują ja komputery, zarówno na etapie projektowania koron (CAD-computer aided design) jak ich późniejszego wykonania (CAM-computer aided manufacturing). 

 

Technologie CAD/CAM są stosowane w wielu dziedzinach życia system LAVA, ZIRKONZAHN  itp. jest przykładem ich perfekcyjnego zastosowania w stomatologii.

 

Model protetyczny jest skanowany przy użyciu bezdotykowego skanera optycznego, podłączonego do komputera z oprogramowaniem do projektowania podbudowy z tlenku cyrkonu, która jest wycinana z bloczku z dokładnością do kilkunastu  mikronów.

Tlenek cyrkonu jest bardzo twardy i wykazuje dużą odporność na ścieranie. 

 

Zapewnia to koronom wysoką wytrzymałość, dlatego nadaje się do odbudowy nie tylko zębów przednich, ale również bocznych.

Korony pełnoceramiczne nie drażnią tkanek i nie powodują uczuleń. 

 

Tlenek cyrkonu jest dobrze tolerowany przez organizm, dlatego też znajduje zastosowanie również w endoprotezach stawów biodrowych.

Kiedy warto zdecydować się na korony pełnoceramiczne?

 

    • W odcinku przednim  na pewno, ze względu na niepowtarzalną estetykę, ale również  w odcinkach bocznych, dla wymagających pacjentów, choć dobrze sprawdzają się tu również korony porcelanowe na podbudowie metalowej.
    • Ważna jest oszczędność struktur zęba, odbudowanie  tkanek utraconych, a pozostawieniu zdrowych i zastosowaniu uzupełnień bez  podbudowy metalowej.
    • Leczenie protetyczne  musi być przeprowadzone z rozwagą i dotyczyć całego układu stomatognatycznego (zęby, kości, mięśnie), a nie tylko pojedyńczego zęba. Odbudowa  utraconych zębów oprócz poprawy estetyki przywraca prawidłową funkcję żucia pokarmów, wymowę oraz funkcje stawów skroniowo-żuchwowych.
    • Braki zębowe należy uzupełniać jak najwcześniej, gdyż długotrwały brak zębów przeciwstawnych powoduje wędrówkę zębów w kierunku luki, zęby mogą się przechylać, obracać, wysuwać, co uniemożliwia lub utrudnia prawidłową odbudowę protetyczną. Brak nawet jednego zęba doprowadza do zaburzeń zgryzu, zaniku kości, rozchwiania zębów.