Chirurgia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

To dziedzina medycyny , która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyleglych.
W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów wspomagających inne dziedziny stomatologii, np.: endodoncjI (resekcje wierzchołka korzenia), periodontologię (chirurgia przyzębia), protetykę( chirurgia przedprotetyczna), czy implantologię.

 

 • KONSULTACJA CHIRURGICZNA

Usunięcie zęba, tzw. ekstrakcja jest zabiegiem, który musi być poprzedzony wnikliwym wywiadem lekarza z pacjentem, starannie zaplanowany i przeprowadzony. Czasem Pacjent wymaga specjalnego przygotowania do zabiegu lub trzeba zabieg odroczyć, ze względu na specyficzny stan miejscowy lub ogólny.

 

 • EKSTRAKCJE

Ekstrakcja zęba to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu za pomocą specjalnych narzędzi.

 

 • EKSTRAKCJE PÓŁCHIRURGICZNE

Występują wtedy, gdy w celu usunięcia zęba konieczne jest wewnątrz zębodołowe dłutowanie, separacja korzeni.

 

 • EKSTRAKCJE CHIRURGICZNE

O chirurgicznym usunięciu mówimy wówczas, gdy konieczne jest nacięcie dziąsła, usunięcie fragmentu kości wyrostka zębodołowego wokół korzeni zęba często połączone z zeszyciem rany poekstrakcyjnej.

 

 • WYCIĘCIE KAPTURA DZIĄSŁOWEGO

Zabieg polega na wycięciu fragmentu dziąsła pokrywającego koronę wyżynającego się zęba. Zwykle wykonywany jest przy utrudnionym wyżynaniu zębów ósmych.

 

 • CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO

Ząb zatrzymany to ząb, który pomimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w ustach lub częściowo widoczny). Najczęściej dotyczy to zębów mądrości. Chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż zwykła ekstrakcja. Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie pantomogramu-zdjęcia RTG, by sprawdzić dokładne położenie zębów. Ząb trzonowy ósmy częściowo zatrzymany może być źródłem poważnych problemów. Obecne pod dziąsłem bakterie powodują nie tylko brzydki zapach z ust, bóle czy obrzęk dziąsła, ale mogą przedostać się do krwiobiegu, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy czy zapalenia wsierdzia.

 

Zęby mądrości mogą być zatrzymane częściowo lub całkowicie.Wokół takich zębów może się tworzyć stan zapalny albo torbiel, mogą też naciskać korzenie zębów sąsiednich zwykle siódemek, powodując resorbcje-zanik. Zęby zatrzymane powodują tez stłoczenia, problemy ze stawami tzw „przeskakiwanie„ w stawie. Dlatego często konieczne jest ich chirurgiczne usuniecie.

 

 • NACIĘCIE ROPNIA

Ropień powstaje w przebiegu infekcji, gdy zainfekowana miazga w komorze i kanale zęba ulega rozkładowi i tworzy się wydzielina ropna, która nie ma gdzie odpływać. Ropień, który nie pęknie lub nie zostanie odbarczony może doprowadzić do ogólnoustrojowej infekcji, co poważnie zagraża zdrowiu i życiu.

 

 • RESEKCJA WIERZCHOŁKA ZĘBA

Jeżeli nie można wyleczyć zęba kanałowo, a posiada on zmiany chorobowe w kości otaczającej korzeń, które dają dolegliwości bólowe, często jedynym sposobem uratowania go jest resekcja wierzchołka korzenia-czyli usunięcie wierzchołka korzenia zęba oraz usunięcie zmian zapalnych. Zabieg polega na nacięciu błony śluzowej w okolicy wierzchołka korzenia, wycięciu okienka kostnego, odcieniu chorego wierzchołka i szczelnym wypełnieniu kanału korzenia oraz okienka kostnego preparatami kościotwórczymi. Błona śluzowa zostaje zaopatrzona szwami, które usuwa się po 7 dniach. Do roku po zabiegu Pacjent powinien pozostawać pod kontrola. Po 3 miesiącach widoczna jest zwykle na RTG odbudowa kości. Efekt zabiegu można w pełni ocenić po 1 roku.

 

 • PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

Wędzidełka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym. Zdarza się, że są one położone zbyt blisko zębów, są zbyt krótkie lub grube i odciągają dziąsło od zęba odsłaniając jego szyjkę lub są przyczyną diastem (przerw między zębami). U dzieci plastyka zbyt krótkiego wędzidełka np. języka pozwala na uzyskanie prawidłowej jego ruchomości i zapobiega rozwojowi wad wymowy.

 

CHIRURGIA IMLATOLOGICZNA

Zajmuje się leczeniem ubytków kości z zastosowaniem materiałów kościozastępczych.

 • wszczepianie implantów,

 • podnoszenie dna zatoki szczękowej,
 • odbudowa podłoża kostnego przed wszczepieniem implatów
 • korekta estetyki czerwonej-ukształtowania linii dziąseł przed leczeniem protetycznym.

 

W Dental Park oferujemy pełen zakres zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej.Zapewniamy specjalistyczna opiekę medyczna oraz chirurgiczna na najwyższym poziomie.

 

Poniżej przykłady zabiegów wykonywanych w Dental Park:

 • ekstrakcje chirurgiczne z jednoczesną augmentacją zębodołu,
 • resekcja wierzchołka korzenia,
 • chemisekcja , radectomia,
 • plastyka wędzidełka,
 • plastyka tkanek miękkich przed leczeniem protetycznym,
 • wycięcie zmiany z pobraniem wycinka do badan histopatologicznych,
 • plastyka połączenia z zatoką szczękową itp.,
 • implanty,
 • przygotowanie podłoża kostnego pod implanty np. podnoszenie dna zatoki szczękowej.

Zimny nóż elektrochirurgiczny Carlo de Giorgi (diatermia)

 

ZASTOSOWANIE NOŻA ELEKTROCHIRURGICZNEGO:

– gingiwektomia,

– gingiwoplastyka,
– plastyka wędzidełek,
– usuwanie kaptura dziąsła przy ósemkach,
– usuwanie polipów miazgi,
– usuwanie przerostów włóknistych i drobnych guzków,
– zmiany na błonach śluzowych,
– zabiegi okienkowe – odsłonięcie nie wyrżniętych
zębów ze wskazań ortodontycznych,
– hamowanie krwawień – hemostaza,
– koagulacja,
– plastyka dziąsła

Zapraszamy, umów sie na zabieg.
tel:784088806