Regulamin

Regulamin Organizacyjny Kliniki:

Dental Park Stomatologia Estetyczna

 
 

Klinika Stomatologiczna Dental Park Stomatologia Estetyczna, przy ul. Sienkiewicza 2/10 w Białymstoku jest Podmiotem Leczniczym, działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Właścicielem kliniki oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz stomatolog Monika Łozowska.

 

   • Celem działania kliniki Dental Park Stomatologia Estetyczna jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.
   • Klinika  Dental Park Stomatologia Estetyczna jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

 

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

 
   • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
   • Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem.
   • Na pierwsza wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
   • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie.
   • O czasie potrzebnym do wykonania zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
   • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
   • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
   • Dzień przed planowaną wizytą Pacjent otrzymuje przypomnienie sms-em.

 

PIERWSZA WIZYTA

 
   • Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Karty Pacjenta, podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
   • Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta”
   • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w klinice Dental Park Stomatologia Estetyczna oraz zapoznaje się z obowiązującym regulaminem działania placówki.
   • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.
   •  Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
   • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.

 

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

 
   • Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.
   • Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili  do ewentualnych  kilkunastominutowych opóźnień. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
   • Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszej klinice leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego).
   • Pozostałe osoby, wymagające pilnej interwencji lekarskiej, zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.

 

LISTA REZERWOWA

 

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

 

ODWOŁANIE WIZYT

 
   • Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
   • Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
   • Opłata za nie odwołaną wizytę wynosi 50,00 PLN za każde 30min.

 

SPÓŹNIENIE NA WIZYTĘ

 

Spóźnienie się na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

 
   • Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   • Przed przystąpieniem do wykonania pacy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego.
   • Jeśli brak współpracy dziecka na wizycie (dziecko nie pozwala na wykonanie zabiegu) – opłata wynosi 50,00 PLN

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WARUNKI JEJ UDOSTĘPNIANIA

 

Klinika stomatologiczna Dental Park Stomatologia Estetyczna prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art.28 ust.4 ustawy a dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzecznik Praw Pacjenta.

 

GWARANCJA – WARUNKI

 

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pacy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoim problemem sam. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi na temat wykonanego zabiegu możesz pytać o wszystko stomatologa.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

 

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia i osadu). Jeśli podczas oddawania pracy pacjent posiada inne braki zębowe gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia wszystkich pozostałych braków zębowych w przeciągu kolejnych 3 miesięcy.

 

Gwarancja nie obejmuje:

   • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające podścielenia po jakimś czasie,
   • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
   • ponownego leczenia endodontycznego,
   • samodzielnie naprawianych prac protetycznych,
   • wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych,
   • uzupełnień protetycznych oddanych do użytku Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, nie uzupełnionych w przeciągu kolejnych max. 3 miesięcy.

 Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

   • złamań korony zęba pomiędzy wizytami leczenia endodontycznego.
   • złamań koron zębów leczonych endodontycznie, a nie odbudowanych protetycznie.
   • istniejącego schorzenia ogólnego, mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (cukrzyca, osteoporoza, padaczka, nowotwory, stan po chemio i radioterapii, po terapii cytostatykami.

Rękojmia

 

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy kliniki wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie.

 

Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w naszej klinice wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

 

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 

   • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia,
   • przerwał zaplanowane leczenie,
   • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
   • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
   • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
   • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
   • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
   • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
   • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
   • uszkodził protezę poza jamą ustną,

 

POWIKŁANIA

 

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 

   • reakcja alergiczna,
   • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
   • nadwrażliwość po wybielaniu,
   • nadwrażliwość zęba po leczeniu,
   • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
   • szczękościsk,
   • pęknięcie, złamanie zęba,
   • obrzęk, ropień, krwiak,
   • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
   • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
   • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
   • zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 

   • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
   • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
   • problemy natury estetycznej,
   • problemy z jedzeniem i mówieniem,
   • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
   • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.

Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop ,czy rodzinna uroczystość.

 

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszej klinice od kilku lat. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel kliniki.