ul. Sienkiewicza 2/10
15-092 Białystok
tel.: 85/746 30 23
tel. kom.: 784 08 88 06
WELCOME

nasz gabinet

więcej »
NOWOŚĆ!!! - SYLC
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W ZABIEGACH PIASKOWANIA
więcej »
PREVDENT
WYBIELANIE ZĘBÓW OO 7 DO 8 ODCIENI
więcej »
Zdrowe zęby Piękny uśmiech Zadbaj o zęby dziecka Piękny uśmiech 2

Certyfikaty

Monika Łozowska-lekarz stomatolog.

 Członek Brytyjskiej Izby Lekarskiej. Praca w Szkocji w latach 2006-2009. Uczestnik wielu sympozjów naukowych w Polsce i za granicą.

 

Szkolenia

potwierdzone certyfikatem

Brytyjskiej Izby Lekarskiej m.in.:

 

 • Restorative Dentistry: “Update  in Toothwear“ dr Dean Baker   (Aberdeen Dental Institute)
 • Aesthetic Restorative Dentistry: “Veneers, crowns, bridges”  (Edinburgh Dental Institute)  dr Kerry Richardson
 • Restorative Dentistry:  “Food For Thought .General Materials Update” dr John Rafelt  ( Aberdeen Dental Institute)
 • Periodontics: “A pocket full of Perio”  dr V.Bissell (Glasgow Dental Institute)
 • Prosthodontics: “Predictable Complete Dentures  “The Dundee Repablock Technique” dr Romana Hunter& dr Brendan Scott (Dundee Dental Institute) 
 •  Prosthodontics: Successful Crown and Bridge work“ dr Andrew Hall, dr Julie Kilgariff, dr Suzanne  Blacker (Dundee Dental Institute)
 • Prosthodontics: “TMJ Disorders”,  dr M.Renny  ( Aberdeen  Dental  Institute)   
 • Paediatric Dentistry: “Effective  Child Dental Care “ dr Malcolm Stewart (Aberdeen Dental Institute)
 • Paediatrics:" Update in Paediatric Dentistry”, dr Graeme Wright (Edinburgh Dental Institute)
 • Paediatrics: "Update in Dental Trauma. Primary molar Pulp therapy".  dr Guy Jackson (Inverness Dental Hospital)
 • Peadiatrics:" The Hall technique.Stainless Steel Crowns" dr Nicola Innes & Dafydd Evans (Dundee Dental Institute)   
 • Endodontics:“The Role of Retreatment in the Endodontic Failures”  prof. Elizabeth Saunders    ( Aberdeen   Dental Institute)   
 • Endodontics and Surgery  “.Oral Medicine  "   dr Andrew Brewer (Glasgow Dental Hospital)  
 • "An Update on Clinical Endodontics " dr Carol Tait (Dundee Dental Institute)   
 • Endodontics:“Hints and Tips for Molar Root Canal Treatment using NITI Hand and Rotary  Instrumentation and Thermafil Obturation”,prof.Elizabeth Saunders (Aberdeen Dental Institute)
 • Endodontics: "Rotary instrumentation re-treatment &restoration of the root filled tooth"   dr Julie Kilgariff ( Glasgow Dental Hospital))
 • Surgery: “Oral Cancer”  dr.Terry Lowe (Aberdeen Dental Institute)
 • Surgery: “Minor Oral Surgery”,  dr T. Lowe&dr M.G.Burrell  (Inverness Dental Centre)
 • Surgery: “Surgical endodontics” dr M.G..Burrell (Aberdeen Dental Institute)                                       
  • “Orthodontics :"Riskc&Benefits of orthodontic Treatment“ dr Liz  Turbill (Aberdeen Dental Institute)                                                                                            
  • “How to Deal with Difficult Patient”. Medical issues in Dental Practice dr Avril  Macpherson ( Edinburgh Dental Institute)
  • “Understanding the Expectactions of Your Patients”,
  • “Treating the Medically Compromised Patients” ,dr Alexander Crighton (Aberdeen Dental Institute)
  • “ Decontamination”(CJD problems),
  • “Cardio-pulmonary resuscitation”,
  •  “Communications”  ,
  • “Protection and confidentiality” (Aberdeen Dental  Institute)   e.t.c.
  

Szkolenia

potwierdzone certyfikatem 

Okręgowej  Izby Lekarskiej ,

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,

Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów, i inne,m.in.

 • „Odbudowa adhezyjna zębów  przednich i  tylnych  Techniki podstawowe i zaawansowane.”dr med.dent. Mario J.Besek.

 • " Różne typy i platformy implantów w zastosowaniach klinicznych  "dr Elżbieta i Arkadiusz Krężlik.

 • "Implantologia w codziennej praktyce stomatologicznej"dr n.med Rafał Zagalak

 • „Kliniczne postępowanie  przy wykonawstwie uzupełnień całoceramicznych” dr Paweł Witek.
 • „Mikroskop operacyjny –wykorzystanie powiększenia w leczeniu endodontycznym”dr Katarzyna Brus-Sawczuk”.                        
 • „Rozwiązywanie problemów klinicznych za pomoca łuku twarzowego i artykulatora” dr Dominik Morawski , Piotr Nagadowski -"Natrodent".
 • "Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta" -"Dentomax".
 • „Okluzja –teoria i rzeczywistość”, dr Jan Pietruski.
 • „Współczesne metody leczenia endodontycznego  "prof .Danuta Piątowska.
 • „Interdyscyplinarne przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego”,prof. Zbigniew Jańczuk, prof. Jerzy Krupinski, prof.,Hanna Pawlicka, prof.Wiesław  Hędzelek.       
 • „Ergonomia pracy na 4 rece.” dr Jacek Iracki.
 • „Techniki endodontyczne związane z rewizją i powtórnym leczeniem kanałów korzeniowych  "prof.Jerzy Krupiński.
 • "Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantoprotetycznym.Rola wizyt kontrolnych." dr Elżbieta Krężlik
 • „Najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu protez całkowitych”.prof Wiesław Hędzelek
 • „Szlifowanie pod korony i mosty porcelanowe "- dr JerzyPytko.
 • „Nowoczesne techniki adhezyjne”- prof. Stanisław Suliborski.
 • Preparacja zęba pod koronę porcelanową na różnych podbudowach"dr JerzyPytko.
 • „Zasady współczesnej endodoncji – praca narzędziami NITI” dr Jerzy Zbożeń.
 • „Nowoczesne metody leczenia endontycznego przy użyciu  instrumentów rotacyjnych NITI”  dr Tomasz Kamut.
 • "Błędy diagnostyczne i lecznicze w schorzeniach jamy ustnej ,twarzy i szyi" dr n.med.Mariusz Szuta
 • "Kompleksowa diagnostyka periodontologiczna" dr n.med.Mariusz Bochniak
 • "Zaburzenia tkanek przyzębia wplywajace na estetykę uzębienia .Przyczyny i sposób leczenia".dr n.med.Marlena Trąbska Świstelnicka.
 •   "Praktyczne zastsowanie nowoczesnych metod diagnostycznych w stomatologii"
 • dr n.med.Mariusz Bochniak
 • "Postępy w diagnostyce radiologicznej w stomatologii "   dr Anna Marczak-Wojtyńska.
 • "Biomimetyczne i protetyczne aspekty odbudowy zebów" dr Agnieszka Pacyk.
 • "Aspekty kliniczne  wykonywania uzupełnień stałych, w szczególności koron i mostów protetycznych" dr Paweł Bohater.
 • "Ozonoterapia w stomatologii "mgr inż.Wojciech Wilk .
 • "Protetyka cyfrowa i estetyka "dr Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska/ tech.dent..Piotr Nagadowski/Bartosz Troczynski.
 • "Nakład kompozytowy, nakład ceramiczny-jako sposób odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych" dr Monika Dzieciątkowska.
 • "Jak przewidywalnie i trwale odbudować starte zęby"dr Błażej Szczerbaniewicz.
 • "Jak sprawić aby okluzja była przewidywalna i trwała-warsztaty z analizatorem zębowo-twarzowym wg.Koisa oraz systemem Panadent"  dr.Błażej Szczerbaniewicz.                                                                                                      DENTOPOLIS 2015 :
 • "Czynnosciowe zaburzenia okluzji i artykulacji-nastepstwa nie tylko stomatologiczne.Przewodnik diagnostyczny i kliniczny"dr Lorenzo Vanini.
 • "Fakty i mity leczenia minimalnie inwazyjnego-kryteria kliniczne dla różnych typów uzupełnień"prof.dr hab.Stanisław Suliborski.
 • "Planowanie estetyki czy planowanie zgryzu-dylematy tworzenia optymalnych rekonstrukcji"-dr n.med.Maciej Żarow.
 • "Licówki bezpośrednie i korekty nieinwazyjne-seminarium specjalistyczne" dr n. med.Marcin Aluchna.
 • "Systemy wiążące ,a szczelność wypełnień"lek.dent.Dariusz Miśkiewicz.
 • "Licówki na zębach przebarwionych i po leczeniu endodontycznym"dr n.med.Maciej Żarow.
 • "Licówki w skrajnie trudnych przypadkach klinicznych:Czy i kiedy warto-podejście interdyscyplinarne-Powikłania" dr n.med.Bartosz Suliborski.
 • "Proste metody pokrywania recesji dziąsłowych"dr n. med.Witold Jurczyński.
 • "Sprawdzone techniki preparacji pod uzupełnienia kompozytowe" dr n.med.Maciej Żarow.
 • "Sprawdzone techniki preparacji pod uzupełnienia ceramiczne" dr n.med.Piotr Okoński.
 • "Najczęstsze błędy w endodoncji" dr n. med.Wojciech Wilkoński.
 • "Błędy w odbudowach po leczeniu endodontycznym"  dr n.med.Wojciech Wilkoński.
 • "Błędy w stosowaniu technik adhezyjnych" prof.dr hab.Stanisław Suliborski.
 • "Błędy w projektowaniu uzupełnień protetycznych" dr n.med.Wojciech Kubiak.

 •                                                  FORUM DENTYSTY PRAKTYKA 2015  
 • "Bezpośrednie i pośrednie odbudowy kompozytowe-techniki współpracy "lek.dent.Karol Babinski,mgr                                                                                                           tech.dent.Agat Jankowska
 • "Złoty standard profilaktyki i jego współczesne modyfikacje.Diagnostyka i postępowanie"dr Marcin                                                                                                                                           Aluchna 
 • "Zachwyć technika swoją techniką.Wyciski protetyczne-trzy kroki do doskonałości                                                                                                                                      tech,dent.Małgorzta.Owoc   
 • "Codzienność endodonty"lek.stom.Grzegorz Witkowski                                                                   
 • "Charakterystyka chorób okołowszczepowych i strategie leczenia"dr n.med.Anna Skurska    

                                 

 •                                          FUTURDENT 2016
 • "Rehabilitacja protetyczna pacjentów z zaburzoną wysokością zwarcia" dr n.med. Iwona Kuroń-Opalińska
 • "Zwarcie..System Arti-Dry" lek.stom.Michał Paulo
 •  "Odbudowy protetyczne na implantach Osstem TS" lek.dent.Sebastian Stępniewski

                             

Znany lekarz
Monika Łozowska - ZnanyLekarz.pl